Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques per intentar oferir a l'usuari la millor experiència d'ús possible.

Pot ajustar totes les configuracions de cookies a continuació:

Més informació

Programa de la Jornada

4 d'octubre de 2019

Sala d'Actes
Sala d'Honor
Sala Polivalent
Sala Olímpica
Sala del Bosc
08:00
08:30-09:00Entrega documentació
09:00
09:00-09:15InauguracióRamon Aiguadé, degà del CFC i Alfons Mascaró, vocal del CFC
09:15-09:45PonènciaEstimulació cerebral no invasiva Marc Sebastián Romagosa
09:45-10:15PonènciaEntrenament amb restricció de flux sanguini: implicacions per a la rehabilitació de lesions Dr. Stephen Patterson
10:00
Coffee-break
10:45-11:15PonènciaNoves tecnologies en l'esport adaptat Josep Medina Casanovas
11:00
11:15-11:45PonènciaInfluències miofascials i neurals tant en la patologia com en el tractament de lesions de parts toves Sergio Patiño Núñez
11:45-12:15PonènciaControl de càrregues en una tendinopatia rotular d'un esportista de Crossfit Albert Torner Ballesteros
12:00
12:15-12:45PonènciaRehabilitació postquirúrgica del LEA. Tendències i pautes de treball basat en el procés de lligamentització Raúl Sergio Beribé Bruno
12:45-13:15PonènciaTecnologia aplicada a la prevenció i readaptació. Una proposta pràctica amb base científica Romina González
13:00
13:15-13:45PonènciaGood Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:D®): posant la ciència en acció en la pràctica de la Fisioteràpia clínica Sarah Louise Kroman
13:45-14:15CloendaAlfons Mascaró, vocal del CFC
14:00
15:00
16:00
16:00-17:00MasterclassExercici Neuromuscular (NEMEX). Una aproximació a l’exercici emprat a GLA:D® Sarah Louise Kroman
16:00-17:00MasterclassLes avaluacions funcionals de l'extremitat inferior a partir del salt. Els beneficis de la videografia, el videoanàlisi i el feedback Rafel Donat Roca
16:00-17:00MasterclassControl de càrregues en una tendinopatia rotular d'un esportista de Crossfit Albert Torner Ballesteros
16:00-17:00MasterclassInfluències miofascials i neurals tant en la patologia com en el tractament de lesions de parts toves Sergio Patiño Núñez
16:00-17:00MasterclassCadenes cinètiques de moviment, obertes i tancades Raúl Sergio Beribé Bruno
17:00
Pausa
17:15-18:15MasterclassExercici Neuromuscular (NEMEX). Una aproximació a l’exercici emprat a GLA:D® Sarah Louise Kroman
17:15-18:15MasterclassLes avaluacions funcionals de l'extremitat inferior a partir del salt. Els beneficis de la videografia, el videoanàlisi i el feedback Rafel Donat Roca
17:15-18:15MasterclassControl de càrregues en una tendinopatia rotular d'un esportista de Crossfit Albert Torner Ballesteros
17:15-18:15MasterclassInfluències miofascials i neurals tant en la patologia com en el tractament de lesions de parts toves Sergio Patiño Núñez
17:15-18:15MasterclassCadenes cinètiques de moviment, obertes i tancades Raúl Sergio Beribé Bruno
18:00
19:00

Logística Altres Activitat Jornada