Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques per intentar oferir a l'usuari la millor experiència d'ús possible.

Pot ajustar totes les configuracions de cookies a continuació:

Més informació

Ponents de la Jornada

Tornar al llistat de ponents

Sarah Louise Kroman

Màster de Ciència en Fisioteràpia (University of Southern Denmark)


Sarah Louise

Clínica amb experiència de GLA:D® (Good Life with osteoarthritis in Denmark) de Dinamarca que treballa amb la professora Ewa Roos i el professor associat Søren Skou per millorar i desenvolupar encara més el programa GLA:D® a Dinamarca així com internacionalment. Ha treballat intensament en la implementació de GLA:D® en la pràctica de la Fisioteràpia, ha tractat més de 500 pacients amb GLA:D® i és docent dels cursos de certificació GLA:D® a Dinamarca i a tot el món.


Activitats de: Sarah Louise Kroman